Måla på fönster

Tidigare år har jag emellanåt målat på fönster. Jag har gjort det främst inför jul men nån gång emellanåt även under sommaren. Det största projektet som jag gjort är dessa julklockor:

fönstermålning

Bilden är ungefär i storleken av en A3-sida. Jag hade en mall bakom så att jag fick hjälp med att få upp konturerna. Det var lite tråkigt efter jul att tvätta bort den från fönstret…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *